KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu MİNARELİ ÇAVUŞ MAHALLESİ ATALAY CADDESİ NO:7 NİLÜFER BURSA adresinde bulunan, NİLÜFER Vergi Dairesi, 380040400 vergi numarası vergi mükellefi, ESTAŞ ÇELİK BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  (“ŞİRKET”) olarak; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme veri sorumlusu sıfatıyla ŞİRKET tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 

Gerekli hallerde aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

 • ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde;
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar, hissedarlar, iş ortakları ile paylaşılacağını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini,

tarafınıza bildiririz. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Müşterilerimiz ve müşteri çalışanlarına ilişkin olarak işlenmekte olan kişisel veriler ve veri kategorileri aşağıdaki gibidir:

Müşteri/Üye, Potansiyel Müşteri/Üye Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (………com aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)
İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası
Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler
Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri
Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve ŞİRKET tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar
Çevrimiçi Ziyaretçi İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri
Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.
Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (…………….com aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)
İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Adayı/Satıcı veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi Kimlik Bilgisi: TC Kimlik No, Ad soyadı
İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu
Finansal Bilgi: Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, vergi levhası, IBAN
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi,
Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza
Görsel Bilgi: Fotoğraf

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

ŞİRKET olarak hukuki ve mali yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki ticari ilişkinin gerekleri, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve ŞİRKET’ın meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz veya  tarafınızca paylaşılan diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık ŞİRKET bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle; hukuki ve mali yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle topluyoruz.

ŞİRKET tarafından, taraflar arasındaki ticari bağlı olarak toplanan kişisel veriler;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-c : “ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-ç: “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-e: “ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

hukuki sebeplerine dayanarak işlemektedir.

KVKK 5. Maddesi uyarınca kişisel verileriniz;  TTK, TBK ve diğer kanunlarda açıkça öngörülen durumlarda, fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan durumda sizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü korunmak için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmanız kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, ŞİRKET’IN hukuki ve mali yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sizin tarafınızdan alenileştirilmiş kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ŞİRKET’IN veri işlemesinin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, ŞİRKET’IN meşru menfaatleri için verinizin işlenmesinin zorunlu olması durumunda, ŞİRKET tarafından rızanıza başvurmadan verilerinizi işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

ŞİRKET tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.

Taraflar arasındaki sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesi
 • Şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi
 • Gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması,
 • İnsan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini,
 • Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,
 • İş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması
 • Hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek.
 • Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili)
 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak.
 • Suçları önlemek, tespit etmek ve soruşturmak ve diğer ticari riskleri analiz etmek ve yönetmek.
 • Yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak.
 • Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak.
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak.
 • Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek.
 • Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi,
 • Platformlar üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması
 • Müşteri ile kurulan Hizmet Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından; Müşteri tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması
 • Sözleşme ilişkisi kapsamında, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından; doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması
 • Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi
 • Ticari elektronik ileti iznine istinaden Müşteri ile iletişime geçilmesi, gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi
 • Müşteri memnuniyeti, sadakati ve bağlılığının yaratılması
 • Kurumsal itibar yönetimi, medya iletişimi
 • ŞİRKET’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması
 • ŞİRKET içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve ŞİRKET’ın yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla ŞİRKET’ın internet adresinde bulunan form ile başvurmanız halinde , kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • ŞİRKET’ın hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme,
 • KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) ve verilerin aktarıldığı/aktarılabileceği 3. Kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili olarak bilgilendirilmesini talep etme,
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ŞİRKET için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu; ŞİRKET’ın internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle ŞİRKETimize teslim etmeniz gerekmektedir.

ŞİRKET tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre ŞİRKET tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin ŞİRKET’ta kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde ŞİRKET’ta kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.